2011. szeptember 2., péntek

Poe vagy nem Poe

John Babington Williams detektívtörténete[1] kapcsán felmerült, vajon ez-e a legkorábbi magyarul megjelent ilyen elbeszélés. Nyilván Poe volt a jelölt a korábbi előfordulásra, és valóban, Dupin nyomozásairól már 1862-ben olvashatott az érdeklődő közönség. Noha megjelent egy bibliográfia a magyarra fordított Poe művekről,[2] talán nem érdektelen néhány korai kötetet szemügyre venni.
Hang Ferenc fordításaiban jelentek meg eleinte fordítások. Ennek nem mindenki örült, a Figyelőben például ezt olvashatjuk:
„Ócska vidéki kölcsönkönyvtárakból még mindig Hang Ferenc borzalmas fordításában olvassák törekvő ifjú vidékiek…”[3]
Tekintsünk most el a fordítások milyenségétől, és nézzük, mit fordított. Vadon Lehel említett bibliográfiája szerint először ezek először folyóiratokban jelentek meg – az első 1861-ben –, csak utána könyvként. Az első könyv
Poe Edgár érdekesb novelláiból. Fordította Hang Ferenc. Pest, 1862. Lauffer és Stolp bizománya. 277pp.
1 * A légyott [The Assignation, (ss) Southern Literary Messenger Jul 1835] (nem teljes)
19 * Utazás az alvilágra [The Premature Burial, (ss) Dollar Newspaper Jul 31 1844] (nem teljes)
47 * A fekete macska [The Black Cat, (ss) Philadelphia United States Saturday Post Aug 19 1843]
65 * A kétalakú [William Wilson, (nv) The Gift: a Christmas and New Year’s Present for 1840, 1839] (nem teljes és pontos)
117 * A rejtély [The Murders in the Rue Morgue, (nv) Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine Apr 1841]
185 * A ravasz rókák [The Purloined Letter, (nv) The Gift: a Christmas and New Year’s Present for 1845, 1844]
219 * Szerelem az első pillantásra [The Spectacles, (ss) Dollar Newspaper Mar 27 1844] (egész furcsa fordítás)
241 * Az Usher ház megsemmisülése [The Fall of the House of Usher, (ss) Burton’s Gentlemen’s Magazine Sep 1839]
A Figyelő bíráló szavai nem alaptalanok, csak ránézésre is komoly problémák vannak ezekkel a fordításokkal. Mint látszik, több esetben is pontatlan és hiányos a fordítás. Viszont választ kapunk az első mondatban feltett kérdésre: nem Williams detektíve az első, Dupin már korábban megjelent magyarul.
Hosszabb szünet után jelentkezett ismét Poe-könyvvel Hang Ferenc.
Utazás a Holdba. Pfaal Hans csodálatos kalandjai Poe Edgártól. Fordította Hang Ferenc. Budapest, 1877. Tettey Andor és Társa. 87pp.
5-87 * Utazás a Holdba [Hans Phaall – a Tale,[4] (ss) Southern Literary Messenger Jun 1835]
Egy évvel később újabb válogatást adott ki Hang:
Csodálatos történetek Poe Edgártól. Fordította Hang Ferenc. Budapest, 1878. Zilahy Sámuel. 161pp.
5 * Poe Edgár
29 * A titok [“Thou Art the Man”, (nv) Godey’s Lady’s Book Nov 1844]
61 * A katakombák sírja [The Cask of Amontillado, (ss) Godey’s Lady’s Book Nov 1846]
77 * A vádló szív [The Tell-Tale Heart, (ss) Pioneer Jan 1843]
90 * Morella [Morella, (ss) Southern Literary Messenger Apr 1835]
102 * A hosszas alakú láda [The Oblong Box, (ss) Godey’s Lady’s Book Sep 1844]
127 * Az udvari bolond [Hop-Frog, (ss) The Flag of Our Union Mar 17 1849]
147 * Egy héten három vasárnap [Three Sundays in a Week, (ss) The Saturday Evening Post Nov 27 1841]
Itt más kevesebb probléma merült fel. Annál több van viszont egy 1862-ben, szintén Hang által publikált antológiában megjelent elbeszéléssel. Érdekes novella-gyűjtemány az angol, francia és német irodalom jelesebb műveiből címen adott ki három kötetben fordításokat, köztük egyet, amelyet Poe-nak tulajdonított.
Érdekes novella-gyűjtemény az angol, francia és német irodalom jelesebb műveiből. Fordította Hang Ferenc. Első Kötet. Pest, 1862. Lauffer és Stolp bizománya. 171pp.
1 * Anna * Anon.[5]
27 * Az Abánói fürdő * Émile Souvestre[6]
69 * A Vadász menyasszonya * Elise Polko
119 * A halvány ifjú * Émile Souvestre
149 * Egy Amáti * Elise Polko
Érdekes novella-gyűjtemény az angol, francia és német irodalom jelesebb műveiből. Fordította Hang Ferenc. Második Kötet. Pest, 1862. Lauffer és Stolp bizománya. 179pp.
5 * Egy rendőr emlékirataiból * Alexandre Dumas, père
37 * Tudomány és szerelem * Anon.
64 * Virginia * Anon.
90 * Az ezüst szelence * Alexandre Dumas, fils
Érdekes novella-gyűjtemény az angol, francia és német irodalom jelesebb műveiből. Fordította Hang Ferenc. Harmadik Kötet. Kalocsán, 1862. A fordító tulajdona. 195pp.
5 * A Kém * Edgar Allan Poe
69 * A pártfogolt * Amable Tastu
92 * A mit nem tudunk * Alexandre Dumas, fils
A harmadik kötetben jelent az állítólagos Poe elbeszélés. A baj az, hogy Poe-nak nincs ilyen, vagy akár csak hasonló műve. Se a Google maga, se a Google Books nem talál ilyet, a Poe összesemben[7] sincs alkalmasnak látszó történet. Így kezdődik:
„Spanyolország zárdáit Napoleon József király megszüntette és azon csudálatos gyorsaság, melyel [sic] a szerzetesek kámzsái, – mi azelőtt kivált igen gyakori volt, – eltüntek, a francia kormányban azon gondolatot ébreszté, hogy a kisértetes, s fanatikus spanyol papságot lassankint engedelmességre lehet birni. Ez esetre bizonyos volt, hogy a kevély nép is megszokja a francia uralmat.”[8]
Esetleg valaki ráismer, hogy ezt már olvasta angolul? Még egy ismeretlen eredetijű Poe elbeszélést találtam (nyilván lehet több is), ez 1883-ban jelent meg, és már nem kapcsolódik Hang Ferenchez.
Mulatságos történetek. Daudet, Eckstein, Habberton, Poe, Sienkiewicz, Turgenjeff, Mark Twain és mások víg beszélyei. Budapest. Révai testvérek kiadása. 1883.234pp.
1 * Kerekes Bandi élményeiből * Ernst Eckstein
17 * Egy pohár czukros víz * André Bellecombe
37 * Muzsikus Jankó * Henryk Sienkiewicz
53 * A kapitoliumi Venus története * Mark Twain [The Capitoline Venus]
67 * A gyorsvonaton * Edgar Allan Poe[9]
83 * Különczök * Ivan Turgenyev
127 * A Bottle-Flat-i iskolamester * John Habberton [The Schoolteacher at Bottle Flat]
151 * A ranógyilkos. Úti kaland * Anon.
167 * Az új szív * Alphonse Baudouin
179 * Az én első frakkom * Alphonse Daudet
197 * Az arany karperecz. Toledói legenda * Anon. (spanyolból)
213 * A szemüveg * Balduin Groller
A Poe-nak tulajdonított történet egy gyorsvonaton játszódik, az elbeszélő egy őrült gyilkossal van egy fülkében. Őszintén szólva nem egy tipikus mulatságos történet...[10] Így kezdődik, hátha valaki felismeri:
„–Elhinné rólam, hogy én őrült vagyok?
Gondolataim épen a messze távolban szárnyaltak, midőn e szavak érintették fülemet…”[11]
Visszatérve Vadon Lehel bibliográfiájához, az első folyóiratban megjelent fordítások a következők 1870-ig:
  • Egy héten három vasárnap [Three Sundays in a Week], ford. Kun Pál, Délibáb 1856, 28. szám.
  • Az első látásra gyúlt szerelem,[12] Hölgyfutár 1856, 226–228 szám.
  • A kém, ford. Hang Ferenc, Nefelejts 1861, 32–37 szám.
  • Utazás az alvilágra,[13] ford. Hang Ferenc, Divatcsarnok 1862, 1–2 szám.
  • A halott mint vádló!,[14] Képes Világ 1866, pp. 789–791
  • A fekete macska [The Black Cat], Képes Világ 1868, pp. 1063–1064, 1066–1068
Ha sikerül az ismeretlen címek közül bármelyiket is azonosítani, akkor visszatérek Poe-hoz.


[1] „A fekete fátyol alatt”, Koszorú 4, 421–423, 445–448, 1864.
[2] Vadon Lehel: Edgar Allan Poe: A Hungarian Bibliography. Eger, 2004.
[3] e.a.: „Uj Poe-fordítások”, Figyelő 1, 205–208, 1905. „e.a.” feltehetően Elek Artúr.
[4] Ez az eredeti cím, a jobban ismert „The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall” egy későbbi változat.
[5] A név nélkül megjelent novellák szerzőit egyelőre nem találom.
[6] A neveket átírtam most használatos alakjukba.
[7] Edgar Allan Poe: The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe. Harmondsworth, 1984.
[8] „A Kém”, in Érdekes novella-gyűjtemény az angol, francia és német irodalom jelesebb műveiből. Harmadik Kötet. Kalocsa, 1862, p. 5.
[9] Egész pontosan „Poe Edgar Allan után.”
[10] Nyilván nem pontosan ugyanazt értették mulatságoson, mint mi.
[11] A gyorsvonaton, in Mulatságos történetek. Budapest, 1883, p. 67
[12] A Hang által adott címből kiindulva ez is a „Spectacles” lehet.
[13] Vadon ezt „A Descent Into the Maelstrom”-mel azonosította tévesen. Lásd fentebb.
[14] Egy újabb ismeretlen cím. A Képes Világot még nem láttam, lehet, hogy ránézésre fel lehetne ismerni az eredetit.

Címkék: , ,

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Feliratkozás Megjegyzések küldése [Atom]

<< Főoldal